شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid
شنطة الظهر colorful مع مخرج usb لشحن الموبايل -سوستة اسود - اللون وردى/اسود - Fashionpyramid

Colorful Backpack with USB Output for Mobile Charging - Pink / Black

400.00LE 330.00LE SAVE 18%
 Bag specifications:
  • Strong, high-density material with a water-repellent treatment layer.
  • USB port for mobile charging.
  • Padded anti-shock seat for 14  inch laptop.
  • The dimensions of the bag are 44 x 33 x 13 cm.
  • High quality internal mesh pocket.
  • A pocket for a medium-sized water bottle.
  • The bag is fully lined against shocks.